Een nieuwe start; geef onderwijsondersteuning een boost!

Met het uitbreken van de Coronacrisis moest ook het onderwijs flink aan de bak. Gebouwen gingen dicht en afstandsonderwijs moest in korte tijd ingericht worden. Het was bewonderenswaardig om te zien hoe snel deze nieuwe vorm van lesgeven tot leven werd gewekt. Er zijn ondertussen verschillende mooie voorbeelden van hoe docenten en studenten digitaal met elkaar in verbinding staan. De overheid heeft inmiddels de looproute naar de herstart bekend gemaakt. Dat vraagt om veel aanpassingen. Minder digitaal vaardige docenten werden ongetwijfeld uit hun comfortzone gehaald. Leerlingen die de sociale druk om te presteren, nu niet van docenten of klasgenoten mochten ervaren maar van hun gezinsleden. We mogen in dat opzicht echt blij zijn, dat we in Nederland een goede infrastructuur hebben die de tegenomen vraag aan bandbreedte ondersteunt.

 

Coronacrisis leidt tot meer welvaart en vernieuwing

Volgens Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie aan de Universiteit van Tilburg, zal de Coronacrisis leiden tot meer welvaart en vernieuwing. In een artikel in het Eindhovens Dagblad concludeert hij, dat reeds bestaande technieken nu een enorme boost krijgen. Daarnaast verwacht hij, dat de crisis voor iedereen mogelijkheden creëert op de lange termijn. Deze situatie brengt immers instincten boven bij mensen en ze gaan op zoek naar hoe ze kunnen overleven. Nu dus een lastige situatie waar we met elkaar goed uit gaan komen.

 

Hoe verder?

Maar hoe nu verder? We bevinden ons momenteel in een soort overlevingsmodus. Het onderwijs wordt in deze fase zo goed als mogelijk in de lucht gehouden. In ieder geval ontstaat er na de huidige periode van overleven een moment waarin we de normale operatie weer moeten opstarten. Bovendien zullen we ons moeten herbezinnen op de dingen die ons zijn overkomen en hervormingen doorvoeren. De werkelijkheid van de periode voor de crisis zal namelijk niet meer de werkelijkheid van morgen zijn.

Waar zou je als onderwijsorganisatie met je ondersteuning aan moeten denken in aanloop naar hervormingen?

Boost aan onderwijsondersteuning

 

Richting geven aan hervormingen

Belangrijke pijlers om over na te denken zijn visie op onderwijs, personeel en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de financiën. En als vierde element; de wendbaarheid van de organisatie. En wat er ook bedacht wordt; de ondersteunende diensten moeten hierbij aanhaken. Met andere woorden; voor de ondersteuning moet er een bijgestelde visie komen, die afgeleid is van de visie op onderwijs.

Hieronder worden ze kort toegelicht.

  • Visie op onderwijs – deze zal niet meer dezelfde zijn sinds we kennis hebben gemaakt met afstandsonderwijs. De vraag is of afstandsonderwijs of varianten ervan niet blijvend moet worden geïntegreerd. Wat zijn de kansen en bedreigingen en wat betekent dit voor onderwijs? Denk hierover na in een meerjarenperspectief.
  • Personeel en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt – we bevinden ons met elkaar in de start van een recessie. Het is nog niet goed te overzien hoe lang hij gaat duren en wat de effecten ervan zullen zijn. Voorafgaand aan de Coronacrisis was het van belang om een aantrekkelijke werkgever te zijn en om medewerkers aan je organisatie te binden. Hoe moet je hier de komende tijd mee dealen? Hoe zorg je er bovendien voor, dat medewerkers voldoende digitaal vaardig zijn? Ook wanneer ze niet om hulp vragen.
  • Financiën – ongetwijfeld zijn er gedurende de “lock-down-periode” extra investeringen gedaan om afstandsonderwijs mogelijk te maken of andere problemen op te lossen. Wat betekent dit voor de lopende begroting en voor de financiële positie in een meerjarenperspectief? Wat zijn de effecten van een gewijzigde onderwijsvisie op de financiële positie van de organisatie?
  • Wendbaarheid – het is verstandig om na te denken over het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie. In hoeverre is de organisatie in staat om toekomstige (nieuwe) veranderende omstandigheden het hoofd te kunnen blijven bieden? Hou blijven kosten laag en de flexibiliteit van de organisatie zo hoog mogelijk? In hoeverre kunnen shared-service-oplossingen hierbij de helpende hand bieden?
  • ICT – de versnelling van ICT is een feit. Wellicht wordt uw bedrijfsvoering op dit moment gevoelsmatig voldoende ondersteund, maar is dat ook zo op de langere termijn? Met andere woorden; is ICT toegerust voor de toekomst?

 

Onderwijsondersteuning en Edutops

Samen met Edutops kan ik u van dienst zijn om deze thema’s eens verder uit te diepen en om de rol van de ondersteunende diensten eens onder het vergrootglas te leggen. Onderwijsondersteuning kan namelijk een cruciale rol betekenen bij het in de lijn van vernieuwingen geven van een boost aan uw bedrijfsvoering. Daar zijn verschillende mogelijkheden en instrumenten voor. Laten we ze samen eens bespreken zou ik zeggen. Tot binnenkort!

Thom Verleg