Visie van EduTops op onderwijsbedrijfsvoering

Wij geloven, dat we in belangrijke mate kunnen bijdragen aan het (door)ontwikkelen en professionaliseren van onderwijsbedrijfsvoering. Ondersteunende dienstverlening is erg belangrijk voor continuïteit en toekomstbestendigheid van onderwijsorganisaties. Maar vooral noodzakelijk, nu we maatschappelijk gezien te maken hebben met een krimpende arbeidsmarkt. Ook iets waar het onderwijs veel last van heeft. We willen ons graag inspannen om er voor te zorgen, dat er zoveel mogelijk medewerkers daadwerkelijk ingezet kunnen worden voor de klas.

Daarom zetten we al onze kennis in, bij het professionaliseren en gezond maken van onderwijsondersteuning. Hoe? Door het bieden van maatwerk of consultancy. Maar ook door het tot stand brengen van schaalvoordelen. Bijvoorbeeld door het op één plaats samenbrengen van specialismen van ondersteunende diensten. Onze kennis en netwerk brengen we hiervoor bij elkaar. Al dan niet in samenwerking met andere onderwijsorganisaties. EduTops neemt daarin het voortouw en zorgt voor de regie. Een concept van samenwerken, kennisdelen en organiseren.

Een goed functionerende ICT-omgeving is daarbij erg belangrijk. Door bedrijfsvoeringskosten te verlagen maken we middelen vrij om ICT-ontwikkelingen voor u te kunnen (blijven) financieren. Dat doen we bijvoorbeeld door het inrichten van een slagvaardige(re) inkoopomgeving. Maar ook door het op orde brengen van contractmanagement en projectmatig werken.

Meer weten? Laten we met elkaar in gesprek gaan, want we spreken uw taal…

Doorontwikkelen en professionaliseren